Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piaskach ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż ruchomości - samochodów

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przysługującego Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piaskach prawa własności samochodów cystern do przewozu mleka z oprzyrządowaniem pomiarowym:

1) marki STAR o poj. 8.000 l,  wersja: 15.227 MAN, model 15.227 E2 15,0 t, rok prod. 2002; wskazanie drogomierza – 46191 km; kolor lakieru kabiny – biały 1-warstwowy akrylowy; zabudowa – chłodnia bez agregatu; rodzaj kabiny – krótka; liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów – 2/4x2/manualna; zawieszenie osi przedniej/tylniej – resory, rozstaw osi – 4030 mm; rodzaj silnika – z zapłonem samoczynnym; pojemność/moc silnika – 6871 ccm/162 kW (220KM); układ cylindrów – rzędowy; norma spalin – E2; wyposażenie dodatkowe – dach regulowany mechanicznie, zawieszenie tylne pneumatyczne; ogumienie przednie L/P – HANKOOK 350/70 R19.5, 148/145M, AH 11 TL (148M); ogumienie tylne LZ/LW/PZ/PW – DUNLOP 305/70, R19.5,  148/145M, SP 444 TL (NAPĘD). W pojeździe  uszkodzone - ściana przednia kabiny, atrapa, stopień L/P, zderzak przedni, błotnik przedni P, drzwi lewe, podsufitka, korozja zderzaka tylnego, ramy. Silnik zużyty. 

2) marki MAN o poj. 10.500 l, wersja FL, model 18222 M90 E2 18,0 t, rok prod. 1995. wskazanie drogomierza – 113645 km; kolor lakieru kabiny – żółty 1-warstwowy akrylowy; zabudowa – skrzyniowa; rodzaj kabiny – krótka; liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów – 2/4x2/manualna; rozstaw osi – 5500 mm; rodzaj silnika – z zapłonem samoczynnym; pojemność/moc silnika – 6871 ccm/162 kW (220KM); układ cylindrów/liczba cylindrów – rzędowy/6; norma spalin – E2; wyposażenie dodatkowe – dach regulowany mechanicznie, zawieszenie tylne pneumatyczne, fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie; ogumienie przednie L/P – SAVA 315/70 R22.5, 154/152M, AVANT 4 TL; ogumienie tylne LZ/LW/PZ/PW – MICHELIN 315/70, R22.5,  154/150L, XDN 2 GRIP TL. W pojeździe uszkodzone – zderzak przedni w części prawej, szyba czołowa, pokrywa akumulatorów, prędkościomierz, osłona słupka przedniego lewego kabiny, lampa tylna prawa; korozja – stopni kabiny, próg L/P kabiny, słupki tylne kabiny, ściana tylna kabiny, ramy. Wycieki oleju spod uszczelki głowicy silnika.

 1. Cena wywoławcza:

1)                  STAR - 27.100 zł. + 23% VAT,

2)                 MAN -  21.000 zł. + 23% VAT.

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium na rachunek 05 2030 0045 1110 0000 0052 1390 lub w kasie OSM w Piaskach do dnia 05.07.2017 r.

1)                 STAR - w kwocie 2.710 zł. (słownie: dwa tysiące siedemset dziesięć złotych)

2)                 MAN – w kwocie  2.100 zł. (słownie: dwa tysiące sto złotych)

 1. Postąpienie (STAR i MAN) wynosi 5.00 zł. (słownie: pięćset złotych)
 2. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji dokument stwierdzający tożsamość.
 3. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa ze wskazaniem zakresu upoważnienia.
 4. W przypadku osób prawnych uczestnik przetargu zobowiązany jest przedstawić aktualny odpis z KRS z datą wystawienia nie późniejszą niż 1 miesiąc.
 5. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie członkom Komisji pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka na wystąpienie w przetargu i zawarcie, w przypadku wygrania przetargu, umowy sprzedaży nieruchomości. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  i wspólników spółki cywilnej. Przykładowy tekst zgody małżonka:

„Wyrażam zgodę na uczestnictwo w przetargu i złożenie oferty nabycia w wysokości ....... (wpisać oferowaną cenę nabycia) w celu odpłatnego nabycia prawa własności pojazdu marki …............ przez mojego małżonka ...... (imię i nazwisko małżonka) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: ...... (nazwa firmy) . Podpis”

            Powyższe (przedłożenie zgody drugiego małżonka) nie dotyczy małżonków nabywających nieruchomość do majątku osobistego (intrcyza, odrębność majątkowa małżeńska).

 1. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest wspólnik prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej powinien on przekazać członkom Komisji kopię umowy spółki cywilnej celem ustalenia zasad reprezentacji spółki.
 2. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 07.07.2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie OSM w Piaskach.
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 4. Zapłata całości ceny ma nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, aby w dniu można było stwierdzić, że cała wymagana kwota znajduje się na rachunku OSM w Piaskach.
 5. OSM w Piaskach zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 6. Regulamin sprzedaży można przeglądać w siedzibie OSM w Piaskach  ul. Zamojska 26, Piaski.
 7. Wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać pod nr. tel.: 81 528 11 69

 

 

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.